mandag 31. mars 2014

Ordgrublerier

http://www.flickr.com/photos/67660945@N03/6292466704/#

Hva er et ord? Hva betyr de forskjellige ordene? Og hvilken betydning tillegger vi ordene vi bruker? Slik startet dagens lunsj, et måltid som skulle vise seg å bli av den reflekterende typen. Men herlighet så spennende! Jeg har gått rundt og tenkt på de samme spørsmålene resten av dagen. Til og begynne med høres det jo veldig åpenbart ut. Alle ord har sin betydning, og så bruker man ordene ut i fra hva hvert enkelt ord betyr. Det fascinerende er at det ikke er så enkelt likevel. Det var i hvert fall ikke fullt så enkelt da jeg ble utfordret til å forklare forskjellen mellom "festlig" og "morsomt", slik jeg vanligvis bruker synonymene. Det som for noen timer siden var en liten forskjell inne i mitt hode, viste seg å være fryktelig vanskelig å forklare til noen andre. Jeg kom rett og slett til kort i mine forklaringer. Enten endte jeg opp med at begrepene betydde akkurat det samme, noe jeg skulle forklare at ikke var tilfelle, eller så klarte jeg ikke å finne de ordene som skulle til for å forklare forskjellen på en måte som var forståelig for andre. Det ble, kort fortalt, en veldig frustrerende utredning. Frustrerende, fascinerende og, etter hvert, veldig spennende. Noen mente at "festlig" og "morsomt" var absolutte synonymer, med den samme betydningen. Andre mente, i likhet med meg, at det er en liten forskjell. Likevel klarte ingen av oss å gjøre rede for forskjellen på en presis og forståelig måte, og det viste seg dessuten at vi forstod forskjellen på begrepene på ulike vis. Snakk om komplikasjoner, det hjalp i hvert fall ikke på utredningen at vi forstod det på ulikt vis. 

Jeg har i ettertid grublet litt på disse tingene, på hvorfor vi forstår to synonymer ulikt. Det eneste jeg har kommet frem til er at: det er dette som er med på å gjøre språk, og ikke minst litteratur av alle varianter, interessant å studere og lære mer om. Det sier så mye om det å være individer i verden. Hvordan språk henger sammen med hvem vi er, hvordan vi er, og hvordan vi erfarer det å leve. Jeg tenker sjelden over at mitt perspektiv, min måte å se verden på, er annerledes enn alle andre sitt perspektiv. Vi lever i de samme omgivelsene, gjør de samme tingene. Dette med perspektiv har jeg definitivt noe å gruble videre over.

1 kommentar:

  1. vakre ord tittel foto, vakker utskrift ; veldig interessant ! Jeg er enig. og glad du studerer det. Jeg sier ja, og hvorfor og hvorfor ikke?
      det er en trans subjektivitet, som er utenfor sansene, kan språket ikke fjernes fra kroppen. må ikke ta ("betydningen" ord, akustisk bilde) til ("betegnede"-konseptet), og mener at lasten (vekt) av symbolet, hvis hun forestiller Alminnelig, er aldri. (Fordi skrevet annerledes?), Innenfor hver av oss individuelt ... psykoanalyse er dualismen av motsatt fortegn og styrker tilstedeværelse og mangel konsepter, og en som ikke er det, er spykisk undertrykkelse. kanskje følge til ("Julia Kristeva") som sier at det er instinktive baser i phonation, som kommer før og etter begrensningen grammatikk. kanskje ofte må være enkel, vår måte alt mellom avsøkning (rytme) og Motorisert suging. men også med spørsmålet - hvorfor vi ønsker å berolige dem og si fra"Derrida" den (forskjellen), sa vandringen er ... at mann skiller på ubestemt tid, og skriving er annerledeshet (Proust) ;og autonomi (Paul Valéry). slik at individ, mann, snakke om det ubevisste også, en gang....
    ( bruno )

    SvarSlett