tirsdag 23. februar 2010

Våpen til besvær?

Den norske våpenprodusenten Kongsberg produserer våpen som aldri før, og med USA som sin største kunde fikk de i 2009 en omsetning på 13,8 milliarder kroner. Siden kampen mot terror startet i 2001 har Norge 21-doblet våpeneksporten til USA, skal vi tro Changemaker. I 2008 hadde de engasjerte ungdommene i Kirkens Nødhjelp kampanjen "Økt våpenkontroll", der målet var å få norske myndigheter til å ta økt kontroll over norsk ammunisjonseksport.

Hilde Wallacher presenterte i dag rapporten "Norge - en krigsprofitør?", der problematiseringen av dagens lovverk kom tydelig frem. Med dagens lovverk kan nemlig norskproduserte våpen komme i hendene på blant annet opprørsgrupper i Kongo og Uganda, grupper som står bak flere grusomme overgrep mot sivilbefolkningen.

Onsdag 10.02.2010 presenterte aftenposten.no en artikkel der de skrev om hvordan norske banker som DnB NOR og Fokus Bank "inviterer sparekunder til å plassere penger i klasevåpenproduksjon". Det til tross for at over 100 statsledere var med å undertegne en konvensjon mot klasevåpen i 2008.

Samtidig som norsk våpenproduksjon lever i sin egen gullalder, opplever vi stadig hvordan norske myndigheter og norsk militære engasjeres i uroligheter andre steder i verden. Kanskje er det nå på tide at regjeringen setter seg ned og jobber mot en sluttbrukererklæring av all eksport av militært materiell - slik de lovet i Soria Moria II-erklæringen. Eller skal Norge fortsette med sin ukontrollerte våpeneksport til andre land, samtidig som de skal redde andre krigsherjete områder fra "skyttergravene"..? Bør ikke slike ting ha en viss sammenheng?!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar